Tietoa meistä

Verohallinnon henkilökuntayhdistys GoVero ry  pyrkii vaikuttamaan ja ylläpitämään eri toimialoilla ja eri toimintayksiköissä toimivien jäsenten ja edunvalvojien keskinäistä yhteistyötä ja työhyvinvointia. Yhdistyksellä on vahva rooli jäsentilaisuuksien, virkistys- ja lomakohdetoiminnan järjestämisessä.

Toimintastrategia

Yhdistyksen toimintastrategia toimintakaudella kohdistuu yhdistyksen toiminnan näkyvyyteen työpaikoilla sekä jäsenen työhyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla yhteistilaisuuksia, tapahtumia ja muuta virkistystä lomakohdetoiminnan lisäksi. Lisäksi vuosikokoukset ovat jäseniä yhteen kokoavia.

Toiminnan painopistealueet toimintakaudella 2024

  • Yhdistyksen toiminnan tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen.
  • Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen ja virkistystoiminnan tarjonta.

Toimintatapa

Toimintaamme tukevat toimintasuunnitelma, virkistyssuunnitelma, viestintäsuunnitelma ja yhdistyksen vuosikello sekä jäsenten lomakohteiden varaus- ja peruutusohje.

Yhdistys toimii toimikunnittain ja hallituksen tukena on vuosittain vahvistettava ohjesääntö. Ohjesääntö määrittää yhdistystoimijoiden roolit sekä toimikunnat tehtäväjakoineen.

Tärkein viestintäkanava on sähköinen tiedote ja yhdistyssivut. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Järjestämme jäsenkyselyjä kotisivuillamme. 


GoVeron tulostettava mainos 2024

Tulosta kahvioon GoVeron mainos 2024
Tulosta vasemmalta valikosta GoVeron mainos työpaikan kahvilaan tai kollegalle. Löytyy yksi-sivuinen ja kaksi yhdellä sivulla versiot!