Toimikunnat

Työvaliokunta

Työvaliokuntavastaa yhdistyksen hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tulevien asiakokonaisuuksien valmistelusta. Työvaliokunta toimii asiantuntijaryhmänä puheenjohtajan tukena.

Työvaliokunnan jäsenet: 

2024 Niina Backman pj, Olli Saarela, Marjaana Ilomäki, Raimo Peltola ja Pirjo Lahikainen

2023 Niina Backman pj, Marjaana Ilomäki, Mirka Saarelainen, Raimo Peltola ja Pirjo Lahikainen

2022 Niina Backman pj, Mirka Saarelainen, Raimo Peltola ja Pirjo Lahikainen

2021 Heikki Vilkko pj, Markus Kartano, Raimo Peltola ja Mirka Saarelainen

Virkistystoimikunta 

Virkistystoimikunta vastaa yhdistyksen yleiskokousten, jäsenille tarkoitettujen muiden tapahtumien ja tilaisuuksien muusta kuin virallisesta ohjelmasta, yleisistä järjestelyistä, tila-, majoitus- ja kuljetusvarauksista sekä vastaanottaa tilaisuuksiin ilmoittautumiset ja hoitaa mahdolliset peruutukset sovittujen ehtojen mukaisesti. 

Virkistystoimikunnan jäsenet: 

2024 Pirjo Lahikainen pj, Olli Saarela, Sirpa Määttä varapj., Nimo Samatar, Erja Asikainen, Päivi Seppälä, Heidi Viitamäki, Juha Matikainen ja Sari Luoto.

2022-23 Pirjo Lahikainen pj, Olli Saarela ja Sirpa Määttä sekä hallituksen ulkopuolelta Juha Matikainen, Heidi Viitamäki ja Sari Luoto.

2021 Niina Backman pj, Liina-Maria Häkli, Marjaana Ilomäki, Sirpa Määttä ja Olli Saarela 

Lomakohteiden hoitotoimikunta 

Toimikunta vastaa mm. lomanviettopaikkojen hoidosta, huolehtii lomanviettopaikkojen vuokrauksesta, tekee tarvittaessa hallitukselle esityksiä esim. lomakohteiden perusparannuksista, vuosikorjauksista ja irtainhankinnoista. Tarkemmin toimikunnan tehtävät on lueteltu hallituksen ohjesäännössä.

Lomakohteiden hoitotoimikunnan jäsenet: 

2024 Jussi Kulonen pj. , Markus Kartano varapj. , Olli Saarela, Sirpa Määttä, Marjaana Ilomäki, Marko Virtanen, Riina Vestama, Maarit Moisio, Ritva Pohjola, Jukka-Matti Lastunen ja Essi Sarolahti.

2023 Jussi Kulonen pj, Markus Kartano, Olli Saarela, Sirpa Määttä, Riina Vestama ja Raimo Peltola sekä hallituksen ulkopuolelta Maarit Moisio ja Ritva Pohjola

2022 Jussi Kulonen pj, Markus Kartano, Olli Saarela, Sirpa Määttä, Raimo Peltola sekä hallituksen ulkopuolelta Marianne Nyman, Maarit Moisio ja Antti Jauhonen

2021 Markus Kartano pj,  Antti Jauhonen, Marjaana Ilomäki, Jussi Kulonen, Maarit Moisio ja Heikki Vilkko

Vuokraustoimikunta 

Vuokraustoimikunta huolehtii lomanviettopaikojen vuokraustoiminnasta. Toimikunta ylläpitää varausjärjestelmää, ilmoittaa ja tiedottaa vuokrausasioista sekä jakaa tarvittaessa informaatiota lomakohteiden vuokraustilanteesta ja toiminnasta. 

Vuokraustoimikunnan jäsenet: 

2024  Liina-Maria Häkli pj. , Erja Asikainen, Satu Mastola, Marit Koli, Maarit Moisio ja Raimo Peltola varapj.

2022 - 2023 Liina-Maria Häkli pj syksy, Marit Koli pj kevät, Mirka Saarelainen ja Raimo Peltola sekä hallituksen ulkopuolelta Maarit Moisio

2021 Marit Koli pj, Hanna Hämäläinen, Liina-Maria Häkli, Mirka Saarelainen ja Heikki Vilkko (avaimet, varalla Raimo Peltola)