Toimikunnat

Työvaliokunta

Työvaliokuntavastaa yhdistyksen hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tulevien asiakokonaisuuksien valmistelusta. Työvaliokunta toimii asiantuntijaryhmänä puheenjohtajan tukena.

Työvaliokunnan jäsenet: 

Heikki Vilkko pj, Markus Kartano, Raimo Peltola ja Mirka Saarelainen

Virkistystoimikunta 

Virkistystoimikunta vastaa yhdistyksen yleiskokousten, jäsenille tarkoitettujen muiden tapahtumien ja tilaisuuksien muusta kuin virallisesta ohjelmasta, yleisistä järjestelyistä, tila-, majoitus- ja kuljetusvarauksista sekä vastaanottaa tilaisuuksiin ilmoittautumiset ja hoitaa mahdolliset peruutukset sovittujen ehtojen mukaisesti. 

Virkistystoimikunnan jäsenet: 

Niina Backman pj, Liina-Maria Häkli, Marjaana Ilomäki, Sirpa Määttä ja Olli Saarela 

Lomakohteiden hoitotoimikunta 

Toimikunta vastaa mm. lomanviettopaikkojen hoidosta, huolehtii lomanviettopaikkojen vuokrauksesta, tekee tarvittaessa hallitukselle esityksiä esim. lomakohteiden perusparannuksista, vuosikorjauksista ja irtainhankinnoista. Tarkemmin toimikunnan tehtävät on lueteltu hallituksen ohjesäännössä.

Lomakohteiden hoitotoimikunnan jäsenet: 

Markus Kartano pj,  Antti Jauhonen, Marjaana Ilomäki, Jussi Kulonen, Maarit Moisio ja Heikki Vilkko

Vuokraustoimikunta 

Vuokraustoimikunta huolehtii lomanviettopaikojen vuokraustoiminnasta. Toimikunta ylläpitää varausjärjestelmää, ilmoittaa ja tiedottaa vuokrausasioista sekä jakaa tarvittaessa informaatiota lomakohteiden vuokraustilanteesta ja toiminnasta. 

Vuokraustoimikunnan jäsenet: 

Marit Koli pj, Hanna Hämäläinen, Liina-Maria Häkli, Mirka Saarelainen ja Heikki Vilkko (avaimet, varalla Raimo Peltola)