Muutosilmoitus

Muutos

Yhdistyksen varsinainen jäsen on Verohallinnon palveluksessa oleva henkilö. 

Eläkeläisjäsen on eläkkeelle siirtynyt yhdistyksen entinen varsinainen jäsen.

Jäsen ei täytä enää varsinaisen jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa Verohallinnossa pysyvästi päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle jäämisen vuoksi.